Prídlažba

Cestná prídlažba sa používa hlavne pri výstavbe dopravných stavieb: pozdĺž cestných obrubníkov na povrchové odvodnenie vozovky. Pri asfaltových komunikáciách slúži na tvorbu prechodu medzi komunikáciou a samotnou obrubou. Prvok možno použiť aj ako veľkoplošnú dlažbu.

Tento obsah bol zaradený v obsah. Zálohujte si trvalý odkaz.