Oporné múry

Úpravu svahovitého terénu (terasovanie) riešime pomocou oporných múrov a múrikov. Sklon svahu, blížiaci sa pomeru 1 : 1 (45°), sa musí, bez ohľadu na druh pôdy a jej povrchovú úpravu, zaistiť opornými múrmi ako oprorný múr je možné použiť aj svahové tvárnice. Konštrukčná pevnosť oporných múrov závisí od stavebného a spojovacieho materiálu, no najmä od správne zvoleného pomeru výšky nadzákladovej a základovej časti muriva. Stabilita je ovplyvnená hmotnosťou muriva, hĺbkou založenia (až do pôvodného terénu) a dobrým odvedením vody v priliehajúcom zásype (s drenážnou funkciou).

 

 

Tento obsah bol zaradený v obsah. Zálohujte si trvalý odkaz.