Cenník stavebných prác

Cennik pokladky zamkovej dlažby

Cenník pdf

Rahova s.r.o.

Cenník je orietačný, presnú cenu Vám vypracujeme po obhliadke

 

Práce Cena v € Mierka
* Ceny prác sa odvíjajú od hrúbky materiálu ,množstva a obtiažnosti prác.Stači sa informovať. (niesme platcom dph)
Vyhotovenie hrubého podkladu do hrúbky 30cm

Navozenie hrubého podkladu,vyrovnanie podkladu a zvibrovanie

5
Vyhotovenie hrubého podkladu do hrúbky 50cm

Navozenie hrubého podkladu ,vyrovnanie podkladu a zvibrovanie

6,5
Pokládka zámkovej dlažby (chodníky a osobné auto)(do 45 m² je cena 15€)

Pokládka zámkovej dlažby bez zemných prác. V cene je: vymeranie plochy, navozenie a zvibrovanie hrubého podkladu (do hrúbky 30 cm) stiahnutie lôžka položenie, zavibrovanie a vyšpárovanie dlažby.

13
Pokládka zámkovej dlažby (nákladné auto)

Pokládka zamkovej dlažby bez zemných prác. V cene je navozenie a
zvibrovanie hrubého podkladu (do hrúbky 40 cm alebo 50 cm), stiahnutie lôžka,položenie,zavibrovanie a vyšpárovanie dlažby.

13-17

 

Pokládka zámkovej dlažby (na pripravený podklad)

Pokládka zámkovej dlažby bez zemných prác na pripravený spodný podklad. V cene je: vymeranie plochy, stiahnutie lôžka, položenie, zavibrovanie a vyšpárovanie dlažby

8,5

 

Pokládka zámkovej dlažby viacformátovej dlažby/komplikovaný vzor alebo hrúbka

Za každý formát, farbu a hrúbku navyše

0,80
Stabilizácia pod zámkovú dlažbu hrúbka 10cm

Navozenie a roztiahnutie betónu,vibrovanie a kropenie

5
Demontaž zámkovej dlažby do 6cm 3
Demontaž zámkovej dlažby nad 6cm 4-5
Pokládka parkových obrubníkov

Pokládka parkových obrubníkov bez zemných prác. V cene je: vymeranie obrubníkov, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov do betónu.

4,50 bm
Pokládka cestných obrubníkov

Pokládka cestných obrubníkov bez zemných prác. V cene je: vymeranie obrubníkov, navozenie a

zhutnenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov do betónu  a vyšpárovanie.

7 bm
Výkop pod obrubníky

Záleží od hrúbky obrubníkov

Od 1,5 bm
Demnontáž parkových obrubníkov 1,5 bm
Demontáž cestných obrubníkov 2,5 bm
Pokládka dlažby do betónu (namiesto obrubníka)

Pokládka dlažby (v tvare kocky alebo obdĺžnika) bez zemných prác. V cene je: vymeranie dlažby, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie dlažby do betónu.

9 bm
Pokládka kocky(žula,kameň) -Kocka 10/10/10 cm

                                                    Kocka 6/6/6 cm

15

17

Pokládka minipalisád (výška 30 cm)

Pokládka minipalisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie minipalisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie minipalisád do betónu.

2,5 ks
Pokládka palisád (výška 60,90,120cm)

Pokládka palisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie palisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie palisád do betónu.

Od 4,5 ks
Osadenie odvodňovacieho žľabu

Pokládka odvodňovacích žľabov bez zemných prác. V cene je: vymeranie žľabov, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie žľabov do betónu.

6,5 bm
Dopiľovanie dlažby

Pri nepravidelných tvaroch je nutné dopíliť dlažbu k obrubníku, palisádam, žľabu alebo domu.

          Dopilovanie dlažby do hrúbky 60 mm 6 bm
Dopilovanie dlažby do hrúbky 80-100 mm 7-9 bm
Prídlažba

Uloženie prídlažby bez zemných prác v cene je vymeranie,navozenie a zhutnenie podkladového materiálu,osadenie prídlažby do betónu.

4,5 bm
Obkladanie a kladenie kameňom

Bez zemných prác

-Podlaha

Lepenie/položenie kameňa a vyšpárovanie.

30
Obklad 26
Obkladanie okrasnym kamenom 23
Dorezanie okrasného kameňa 10 bm
Murovaný plot DT do šírky 25cm

Vymeranie,uloženie DT,uloženie roxorov,kajlovanie, betonáž.

33
Betonáž základu pod plot/múr 20
Murovaný plot štiepané tvárnice 30
Osadenie striešok 4 bm
Kamenny plot – obojstranný/plot zo starých tehál

Betonáž zakladu,stavba muru/plota z kamena,presun materialov,škárovanie,dokončovacie práce

85
Oporný múr 45
Vykopové práce ručné

Podľa obtiažnosti kopania

15-30
Zatrávnovacia dlažba

Pokládka zatrávnovacej dlažby bez zemných prác.V cene je: vymeranie plochy, navozenie a zvibrovanie hrubého podkladu (do hrúbky 30 cm) stiahnutie lôžka položenie, zavibrovanie a vyšpárovanie dlažby.

14
Betonáže dosiek a pod

Stiahnutie a vyrovnanie betónu.

25€
Šalovanie

Vymeranie plochy,šalovanie,odšalovanie.

4
Hodinová sadzba

Počíta sa pri rozličných prácach  neuvedené v cenníku.

10€ h

Cenník(Zateplenie ,omietky fasád a stierkovanie)

Práce Cena v€ Mierka
Zateplenie fasády – polystyrén, sieť, povrchová uprava

Fasáda komplet,bez materialu

10-12
Výstupky okolo okien 5 bm
Vyrovnanie fasády 1,50
Omietka tenkovrstvá 4
Omietka hrubovrstvá 5
Omietka – špric, jadro, štuk 7
Penetrácia povrchov 0,33
Lepenie okrasných lýšt 3,30 bm
Osadenie rohových lýšt 1,5 bm
Stierkovanie 4
Sieťka 3
Špalety okolo okien 4 bm
Natiahnuie farby 3
Murárske práce

 

Murovanie priečky ytong/porotherm
50-75 6
10-15 8
Murovanie nosného muriva -//-   300-450mm-obvodovýchmúrov 24-27
Šalovanie základov, stropov 9
Odšalovanie 1,5
Kotvenie priečok 0,50 ks
Osadenie keramického prekladu 5 ks
Búracie práce

 

Demontáž priečok pórobetón / tehla 5
Demontáž priečok železobetón 17,50
Osekanie obkladov a dlažby 7
Vysekanie ocelovej zarubne 12 ks
Demontáž bytového jadra 145 ks

 

Ohľadom iných stavebných prác nás neváhajte kontaktovať.

*Ceny sú uvedené bez výkopu a materiálu,cenu môže ovplivniť terén,zložitosť práce a množstvo jednotek.

Nezabudnite….vždy sa vieme dohodnúť.