Cenník stavebných prác

Cennik pokladky zamkovej dlažby

Cenník pdf

Rahova s.r.o.

Cenník je orietačný, presnú cenu Vám vypracujeme po obhliadke

Práce Cena v € Mierka
* Ceny prác sa odvíjajú od hrúbky materiálu ,množstva a obtiažnosti prác.Stači sa informovať. (niesme platcom dph)
Vyhotovenie hrubého podkladu do hrúbky 30cm

Navozenie hrubého podkladu,vyrovnanie podkladu a zvibrovanie

3,5
Vyhotovenie hrubého podkladu do hrúbky 50cm

Navozenie hrubého podkladu ,vyrovnanie podkladu a zvibrovanie

4,5
Pokládka zámkovej dlažby (chodníky a osobné auto)(do 35 m² je cena 15€)

Pokládka zámkovej dlažby bez zemných prác. V cene je: vymeranie plochy, navozenie a zvibrovanie hrubého podkladu (do hrúbky 30 cm) stiahnutie lôžka položenie, zavibrovanie a vyšpárovanie dlažby.

9,5
Pokládka zámkovej dlažby (nákladné auto)

Pokládka zamkovej dlažby bez zemných prác. V cene je navozenie a
zvibrovanie hrubého podkladu (do hrúbky 40 cm alebo 50 cm), stiahnutie lôžka,položenie,zavibrovanie a vyšpárovanie dlažby.

12-15

 

Pokládka zámkovej dlažby (na pripravený podklad)

Pokládka zámkovej dlažby bez zemných prác na pripravený spodný podklad. V cene je: vymeranie plochy, stiahnutie lôžka, položenie, zavibrovanie a vyšpárovanie dlažby

6,5

 

Pokládka zámkovej dlažby viacformátovej dlažby/komplikovaný vzor alebo hrúbka

Za každý formát, farbu a hrúbku navyše

0,50
Stabilizácia pod zámkovú dlažbu hrúbka 10cm

Navozenie a roztiahnutie betónu,vibrovanie a kropenie

4
Demontaž zámkovej dlažby do 6cm 3
Demontaž zámkovej dlažby nad 6cm 4-5
Pokládka parkových obrubníkov

Pokládka parkových obrubníkov bez zemných prác. V cene je: vymeranie obrubníkov, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov do betónu.

4 bm
Pokládka cestných obrubníkov

Pokládka cestných obrubníkov bez zemných prác. V cene je: vymeranie obrubníkov, navozenie a

zhutnenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov do betónu  a vyšpárovanie.

6 bm
Výkop pod obrubníky

Záleží od hrúbky obrubníkov

1-1,5 bm
Demnontáž parkových obrubníkov 1,33 bm
Demontáž cestných obrubníkov 2 bm
Pokládka dlažby do betónu (namiesto obrubníka)

Pokládka dlažby (v tvare kocky alebo obdĺžnika) bez zemných prác. V cene je: vymeranie dlažby, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie dlažby do betónu.

6,5 bm
Pokládka kocky(žula,kameň) -Kocka 10/10/10 cm

                                                    Kocka 6/6/6 cm

14

16

Pokládka minipalisád (výška 30 cm)

Pokládka minipalisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie minipalisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie minipalisád do betónu.

2,5 ks
Pokládka palisád (výška 60,90,120cm)

Pokládka palisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie palisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie palisád do betónu.

4 ks
Osadenie odvodňovacieho žľabu

Pokládka odvodňovacích žľabov bez zemných prác. V cene je: vymeranie žľabov, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie žľabov do betónu.

6,5 bm
Dopiľovanie dlažby

Pri nepravidelných tvaroch je nutné dopíliť dlažbu k obrubníku, palisádam, žľabu alebo domu.

          Dopilovanie dlažby do hrúbky 60 mm 5 bm
Dopilovanie dlažby do hrúbky 80-100 mm 6-8 bm
Prídlažba

Uloženie prídlažby bez zemných prác v cene je vymeranie,navozenie a zhutnenie podkladového materiálu,osadenie prídlažby do betónu.

4,33 bm
Obkladanie a kladenie kameňom

Bez zemných prác

-Podlaha

V cene je zhutnenie podkladu,vyhotovenie platne,položenie kameňa a vyšpárovanie.

29
Obklad 24
Obkladanie okrasnym kamenom 20
Dorezanie okrasného kameňa 8 bm
Murovaný plot DT do šírky 25cm

Vymeranie,uloženie DT,uloženie roxorov,kajlovanie, betonáž.betonáž základu,

23
Murovaný plot štiepané tvárnice 25
Osadenie striešok 4 bm
Kamenny plot – obojstranný/plot zo starých tehál

Betonáž zakladu,stavba muru/plota z kamena,presun materialov,škárovanie,dokončovacie práce

85
Oporný múr 45
Vykopové práce ručné

Podľa obtiažnosti kopania

13-20
Zatrávnovacia dlažba

Pokládka zatrávnovacej dlažby bez zemných prác.V cene je: vymeranie plochy, navozenie a zvibrovanie hrubého podkladu (do hrúbky 30 cm) stiahnutie lôžka položenie, zavibrovanie a vyšpárovanie dlažby.

8,5
Betonáže dosiek a pod

Stiahnutie a vyrovnanie betónu.

25€
Šalovanie

Vymeranie plochy,šalovanie,odšalovanie.

3,5
Hodinová sadzba

Počíta sa pri rozličných prácach  neuvedené v cenníku.

6,50€ h

Cenník(Zateplenie ,omietky fasád a stierkovanie)

Práce Cena v€ Mierka
Zateplenie fasády – polystyrén, sieť, povrchová uprava

Fasáda komplet,bez materialu

10-12
Výstupky okolo okien 5 bm
Vyrovnanie fasády 1,50
Omietka tenkovrstvá 4
Omietka hrubovrstvá 5
Omietka – špric, jadro, štuk 7
Penetrácia povrchov 0,33
Lepenie okrasných lýšt 3,30 bm
Osadenie rohových lýšt 1,5 bm
Stierkovanie 4
Sieťka 3
Špalety okolo okien 4 bm
Natiahnuie farby 3
Murárske práce

 

Murovanie priečky ytong/porotherm
50-75 6
10-15 8
Murovanie nosného muriva -//-   300-450mm-obvodovýchmúrov 24-27
Šalovanie základov, stropov 9
Odšalovanie 1,5
Kotvenie priečok 0,50 ks
Osadenie keramického prekladu 5 ks
Búracie práce

 

Demontáž priečok pórobetón / tehla 5
Demontáž priečok železobetón 17,50
Osekanie obkladov a dlažby 7
Vysekanie ocelovej zarubne 12 ks
Demontáž bytového jadra 145 ks

Ohľadom iných stavebných prác nás neváhajte kontaktovať.

*Ceny sú uvedené bez výkopu a materiálu,cenu môže ovplivniť terén,zložitosť práce a množstvo jednotek.

Nezabudnite….vždy sa vieme dohodnúť.