Zobor-kladenie a obkldanie kameňom 04/2012

pokládka zámkovej dlažby

Zálohovať trvalý odkaz.